Spabad – privat version


– elektroniskt kontrollsystem
– vattenmassage (2 pumpar 0,75 kW)
– graderad vattenmassagedrift via luftfl öde
– luftmassage (2 luftfl äktar 0,70 kW)
– pulserande luftmassage
- luftmassage med inställbar hastighet på fl äkten
– vita LED-lampor under vattnet
– filtreringssystem:
- pump med förfi lter 0,75 kW
- sandfi lter F 625 med 6 funktioner på Jawa, Sumatra och Borneo
- sandfi lter F 710 med 6 funktioner på Madagaskar och Mandura
- översvämningsavlopp med täckgaller
- 1 150 l volymtank
– uppvärmningssystem:
- elektrisk varmvattenberedare 9 kW
- värmeväxlare 44 kW (38 000 Kcal) eller 69 kW (60 000 Kcal) – tillval
– vattentemperatursinställning på programmeringspanelen; extra möjlighet att ställa in temperaturen under badet med hjälp av kontrollpanelen
– tidsinställning för hydromassage på kontrollpanelen
– automatiskt vattenpåfyllningssystem
– manuell dosering av kemikalier
– programmering av daglig fi ltrering, möjlighet att ställa in 5 olika fi ltreringsprofi ler för varje dag i veckan
– programmering av Veckofi ltrering, gör det möjligt att ställa in fi ltreringsmetoden för varje dag i veckan för sig
– isoleringstäcke som hindrar ånga från att avdunsta och som förhindrar nedkylningen av vattnet i spabadet
– nedstigningshandräcken – monteras på plats hos kunden
– alla apparater ryms på en standard 100 cm x 150 cm pall

Inga resultat