Spabad – offentlig version


– elektroniskt kontrollsystem
– vattenmassage (2 pumpar 1,1 kW)
– graderad vattenmassagedrift via luftflöde
– luftmassage (högeff ektiv luftfläkt 1,3 kW)
– LED-lampor under vattnet
– fi ltreringssystem:
- pump med förfilter 1,5 kW
- sandfilter F 1200 med ventil med 6 funktioner
- översvämningsavlopp med täckgaller
- 2 000 l balanstank
– uppvärmningssystem – standard - Jawa, Sumatra och Borneo – värmeväxlare 44 kW (38 000 Kcal)
- Madagaskar och Mandura – värmeväxlare 69 kW (60 000 Kcal)
– uppvärmningssystem – tillval utan extra kostnad
- elektrisk varmvattenberedare 9 kW
– vattentemperatursinställning på programmering spanelen
– tidsinställning för hydromassage samt fi ltrering sinställning på programmeringspanelen. Efter att fi ltreringssystemet har startats så tänds lysdioden som signalerar att spaet inte får lov att användas
– automatiskt vattenpåfyllningssystem
– automatiskt kemikaliedoseringssystem, Pahlen Autodos M2
– programmering av daglig fi ltrering, möjlighet att ställa in 5 olika fi ltreringsprofi ler för varje dag i veckan
– programmering av veckolig fi ltrering, gör det möjligt att ställa in fi ltreringsmetoden för varje dag i veckan för sig
– kemikaliebehållare (dimensioner 1,0 x 0,5 x 0,6 m)
– isoleringstäcke som hindrar ånga från att avdunsta och som förhindrar nedkylningen av vattnet i spabadet
– nedstigningshandräcken – monteras på plats hos kunden
– alla apparater (utom sandfiltret) ryms på en stan dard 100 cm x 150 cm pall

Inga resultat